Polityka prywatności

Firma Cobiro jest w pełni zaangażowana w ochronę indywidualnych praw użytkowników i w bezpieczne przechowywanie jego danych osobowych.

W niniejszej Polityce prywatności opisujemy nasze praktyk zbierania, używania, przechowywania i udostępniania danych osobowych.

Firma Cobiro A/S (dalej zwana „Cobiro” lub „my”), utworzona w Danii (z numerem rejestracyjnym 751836), ma siedzibę pod adresem Esplanaden 8A, 2631 Kopenhaga K, Dania, dba o ochronę i poszanowanie prywatności użytkowników.

1. Zbierane informacje

W celu zapewniania użytkownikowi zamówione przez niego usługi reklamowe potrzebujemy informacji o nim. Korzystając z usług firmy Cobro, użytkownik ma kontrolę nad zbieranymi przez nas informacjami, jeśli jednak użytkownik zdecyduje nie udostępniać nam informacji, uzyskiwanie dostępu do niektórych naszych usług lub korzystanie z nich może być niemożliwe.

Zbieramy informacje o użytkowniku, kiedy korzysta on z naszych usług, reklamuje się u nas, konfiguruje, przegląda lub zmienia swój profil lub konto w naszej witrynie internetowej, prosi nas o informacje lub zostawia opinię albo inne informacje zwrotne.

Zbierane i przechowywane przez nas informacje o użytkowniku mogą obejmować jego imię i nazwisko, nazwę biznesową, stanowisko pracy, adres służbowy, dane o produkcie, numery telefonu i/lub telefonu komórkowego, adres mailowy, konto bankowe, dane karty debetowej i/lub karty kredytowej, datę urodzenia, historię kredytową, ocenę zdolności kredytowej lub wynik w międzynarodowej klasyfikacji zdolności kredytowej, hasło, odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa (na przykład panieńskie nazwisko matki) lub jedno i drugie oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik może nam podać, pisząc do nas lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Kiedy użytkownik rejestruje się do usług Cobiro, zapisujemy jego adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego. Możemy ich użyć do administrowania kontem oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa. Możemy użyć adresu mailowego użytkownika lub wysłać do użytkownika wiadomość tekstową na jego numer telefonu komórkowego w celu przesłania mu potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia, kiedy poprosi o nasze produkty lub usługi, oraz w celu potwierdzenia wszelkich dokonanych przez użytkownika zmian profilu lub konta. Możemy również użyć adresu mailowego użytkownika lub wysłać do niego wiadomość tekstową na numer telefonu komórkowego w celu przekazania użytkownikowi takich wiadomości, jak zmiany sposobów korzystania przez użytkownika z usług Cobiro, lub wiadomości o wszelkich naszych innych nowych usługach lub ofertach specjalnych, co do których sądzimy, że mogą zainteresować użytkownika.

Po połączeniu przez użytkownika jego konta Google AdWords z platformą Cobiro, tymczasowo pobierzemy na naszą platformę kopię kampanii i słów kluczowych oraz ich wyników. Możemy również tymczasowo pobrać inne dane, w tym dane o produktach, oraz umieścić w naszej witrynie internetowej skrypt do mierzenia konwersji. Pisząc „tymczasowo”, rozumiemy przez to, że: 1) pobierzemy dane, 2) przetworzymy je, 3) wczytamy niezbędne zmiany do usług Google AdWords oraz 4) usuniemy dane z naszych serwerów.

2. W jaki sposób będziemy używać informacji zbieranych o użytkowniku

Kiedy użytkownik poda nam informacje, korzystając z usług Cobiro, będziemy ich używać w celach przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności, w formularzach do wprowadzania danych, we wszelkich odnośnych warunkach korzystania z naszych usług oraz na stronach i w mailach zawierających odnośniki do naszych formularzy do wprowadzania danych.

Historyczne dane produktowe użytkownika przechowujemy na stałe, chyba że użytkownik usunie swoje konto w naszych usługach. Korzystamy z tych danych do optymalizowania wyników użytkownika w usłudze Google AdWords oraz do dostarczania użytkownikowi danych analitycznych o e-handlu. Jeśli użytkownik usunie swoje konto w usługach Cobiro, będziemy przechowywać te dane przez 21 miesięcy od dnia wygaśnięcia subskrypcji użytkownika, po czym usuniemy je na stałe. Przechowujemy te dane przez 21 miesięcy na wypadek, gdyby użytkownik postanowił ponownie aktywować subskrypcję, aby było to możliwe bez utraty całej historii i optymalizacji.

Monitorujemy korzystanie przez użytkownika z naszej witryny internetowej oraz innych reklam online. Agregujemy informacje na temat korzystania przez użytkownika z jego witryny internetowej oraz innych reklam online, z danymi innych naszych klientów. Przed zagregowaniem takich danych usuniemy z nich wszelkie informacje, które pozwalają identyfikować użytkownika.

Możemy użyć informacji podanych nam przez użytkownika podczas jego rejestracji do usług Cobiro w celu utworzenia obrazu jego zainteresowań. Następnie możemy użyć tych informacji do zadbania, by odwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik nie przegapił ofert ani informacji, które mogłyby go zainteresować. Nazywa się to targetowaniem reklam.

Informacji użytkownika użyjemy przede wszystkim do dostarczania mu produktów, usług i informacji, o które prosił. Przechowujemy informacje podane przez użytkownika i możemy użyć ich do szeregu celów, w tym do celów księgowości, rozliczania i audytowych; sprawdzania lub oceniania zdolności kredytowej; weryfikacji zdolności kredytowej, zadłużenia lub innych aspektów karty kredytowej i do ich oceny; windykacji długów; do celów administracyjnych i prawnych związanych z bezpieczeństwem i zabezpieczeniami; analizowania danych statystycznych, rynkowych i marketingowych; tworzenia, testowania i utrzymywania systemów; badań i rozwoju; przeprowadzania ankiet pośród reklamodawców lub użytkowników; świadczenia usług na rzecz klientów; oraz wsparcia wszelkiej przyszłej obsługi użytkownika, na przykład poprzez uzyskanie wiedzy na temat jego wymogów i preferencji.Jeśli użytkownik przekaże nam informacje zwrotne, możemy ich użyć do ulepszenia naszych produktów i usług i możemy opublikować je online lub poza Internetem w celu promowania naszych produktów i usług. Przed opublikowaniem informacji zwrotnych od użytkownika poprosimy go o zgodę na to.

Możemy zapytać użytkownika o jego opinię na temat naszego działania oraz na temat naszych produktów i usług. Przeprowadzając ankiety, możemy stosować pliki typu „cookies” i łączyć informacje zebrane przez te pliki z odpowiedziami ankietowanej osoby. Zadbamy o to, by nie było możliwe przypisanie wyników ankiety do użytkownika lub innej osoby wypełniającej nasze ankiety.

3. Marketing bezpośredni

Oferujemy użytkownikowi możliwość otrzymywania ważnych wiadomości od firmy Cobiro oraz informacji o naszych produktach i usługach, na przykład o zmianach sposobów, w jakie użytkownik może korzystać z naszych usług, o nowych usługach i o specjalnych ofertach, którymi użytkownik może być zainteresowany. Możemy użyć historii zamówień użytkownika do przesłania mu informacji, którymi w naszej opinii może być zainteresowany.

O ile nie przekażemy użytkownikowi innej informacji, możemy kontaktować się z nim telefonicznie, pocztowo, wiadomością elektroniczną, wiadomością lub w inny sposób (elektroniczny lub inny). Standardowo, jeśli posiadamy adres mailowy użytkownika, wysyłamy mu marketing bezpośredni mailem.

Jeśli użytkownik chciałby, abyśmy przestali wysyłać mu marketing bezpośredni, oferujemy proste sposoby na poinformowanie nas o tym. Za każdym razem, kiedy użytkownik otrzyma od nas marketing bezpośredni, będzie w nim informacja o tym, jak poprosić nas, abyśmy zaprzestali wysyłania takiego marketingu użytkownikowi.Jeśli użytkownik poinformuje nas, że nie chce otrzymywać marketingu bezpośredniego, skontaktujemy się z nim jeszcze, aby potwierdzić tę prośbę oraz spełnić wszelkie inne żądania użytkownika lub zrealizować złożone przez niego u nas zamówienia, oraz w celach administracyjnych.

Jeśli użytkownik wybrał nieotrzymywanie marketingu bezpośredniego, ale zmienił zdanie i teraz chciałby otrzymywać od nas wiadomości, informacje i specjalne oferty, może zasubskrybować je z powrotem w dowolnym czasie.

Użytkownik ma prawo poprosić nas o nieużywanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Poinformujemy użytkownika, kiedy będziemy zbierać jego dane osobowe, jeśli będziemy mieć w planach użycie ich do celów marketingowych lub przekazanie ich innej organizacji do celów marketingowych.

4. Komu możemy udostępniać dane osobowe użytkownika

Możemy mieć potrzebę udostępnienia danych użytkownika innym organizacjom w celu dostarczania użytkownikowi produktów, usług lub informacji, o które nas prosił. W szczególności, możemy mieć potrzebę udostępnienia danych użytkownika firmie Google, która już posiada ich wiele w systemie AdWords. ‎Możemy również przekazać dane użytkownika jednej lub większej liczbie z poniższych organizacji: innym firmom w naszej grupie korporacyjnej; dostawcom usług sprawdzania i oceny zdolności kredytowej; organizacjom przetwarzającym płatności (na przykład PayPal); agencjom windykującym długi; firmom przetwarzającym dane; dostawcom usług mailingowych działającym w naszym imieniu; rządowi oraz organom egzekucyjnym i policji.

5. Gdzie przetwarzamy dane osobowe użytkownika

Kiedy korzystamy z informacji użytkownika, czasami może się to wiązać z przesłaniem jego informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach dbamy o podjęcie odpowiednich kroków mających na celu ochronę danych osobowych oraz praw użytkownika. Przekazując nam dane osobowe, użytkownik zgadza się na to, że możemy je przenieść, przechowywać i przetwarzać poza EOG.

6. Jak aktualizować swoje dane

Użytkownik może szybko i łatwo przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe, logując się do swojej strony profilowej.

7. Jak zabezpieczamy dane użytkownika

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa danych użytkowników. Stosujemy technologię i zasady bezpieczeństwa zaprojektowane z myślą o ochronie przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Przestrzegamy też surowych procedur bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy prawa dotyczące prywatności. Obejmują one przechowywanie, użytkowanie oraz przekazywanie wszelkich danych przekazanych przez użytkownika oraz zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do nich i nieuprawnionemu korzystaniu z nich. Współpracujemy z dostawcą usług płatności Adyen; firma ta jest zatwierdzona na poziomie PCI (Payment Card Industry), co oznacza, że ma zatwierdzony najwyższy poziom ochrony danych osobowych kart VISA i Mastercard oraz że wolno jej przechowywać dane kart użytkownika. Firma Cobiro nie przechowuje danych kart użytkownika, lecz jedynie przesyła je, zaszyfrowane, bezpośrednio do firmy Adyen, bez przechowywania ich. Wszelkie informacje wprowadzane w usługach Cobiro są szyfrowane w standardzie bezpieczeństwa SSL używanym do zabezpieczania danych także przez banki i inne instytucje.

8. Jak zabezpieczamy dane użytkownika

Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn internetowych posiadanych i obsługiwanych przez inne organizacje. Witryny te mają własne polityki prywatności i korzystania z plików typu „cookies”; bardzo zachęcamy użytkowników do zapoznawania się z nimi. Dane organizacje kontrolują używanie danych osobowych przekazanych im i zebranych z pomocą plików typu „cookies”. Nie zatwierdzamy innych witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje, materiały, produkty lub usługi udostępniane w tych witrynach lub poprzez nie, ani za praktyki prywatności witryn internetowych obsługiwanych przez inne organizacje. Jeśli użytkownik korzysta z takich innych witryn internetowych, robi to na własne ryzyko.

9. Pliki typu „cookies”

W niniejszej witrynie internetowej korzystamy z plików typu „cookies” w celu usprawniania odwiedzin użytkownika w niej. Pliki typu „cookies” to małe pliki zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika, które monitorują, zapisują i przechowują informacje o interakcjach użytkownika z daną witryną internetową i sposobie, w jaki z niej korzysta. Dzięki temu witryna internetowa może dostarczać użytkownikowi przez swój serwer spersonalizowaną obsługę w swoich ramach. Jeżeli użytkownik chce zablokować takie użycie i zapisywanie plików typu „cookies” z niniejszej witryny internetowej na dysku twardym jego komputera, radzimy, by podjął niezbędne kroki w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej, blokując wszelkie pliki typu „cookies” z niniejszej witryny internetowej oraz jej zewnętrznych dostawców. Niniejsza witryna internetowa korzysta z oprogramowania do monitorowania odwiedzających w celu uzyskania lepszego zrozumienia sposobów, w jakie korzystają z tej witryny. Oprogramowanie to jest dostarczane przez usługę Google Analytics, która wykorzystuje pliki typu „cookies” do monitorowania sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Oprogramowanie zapisze plik typu „cookies” na dysku twardym komputera użytkownika, aby śledzić i monitorować zaangażowanie użytkownika oraz korzystanie przez niego z niniejszej witryny internetowej, lecz nie będzie przechowywać, zapisywać ani zbierać danych osobowych. Kiedy niniejsza witryna internetowa korzysta z programów rekomendacji, odnośników sponsorowanych lub reklam, na dysku twardym użytkownika mogą być przechowywane pliki typu „cookies” dostawców zewnętrznych. Pliki takie są zwykle używane do monitorowania konwersji i rekomendacji i zwykle wygasają po 90 dniach, choć czasem mogą wygasnąć później. Nie są przechowywane, zapisywane ani zbierane żadne dane osobowe.10. Prawa użytkownika do jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo przeglądać przechowywane przez nas informacje o nim (z kilkoma wyjątkami opisanymi w przepisach prawa dotyczących prywatności). Jeśli użytkownik chciałby otrzymać kopię swoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem privacy@cobro.com. Użytkownik może również zmienić swoje przechowywane przez nas dane osobowe, pisząc do nas na adres privacy@cobiro.com.

11. W jaki sposób możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności


Możemy od czasu do czasu uaktualniać niniejszą Politykę prywatności, więc warto zajrzeć do niej za każdym razem, gdy podaje się nam dane osobowe lub przegląda albo zmienia swoje dane osobowe w naszych witrynach internetowych. Wszelkie pytania, uwagi i prośby użytkownika dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane. Zapraszamy do kontaktowania się z nami pod adresem privacy@cobiro.com.