Tjenestevilkår

Disse vilkår og betingelser for Brug ("Brugsvilkårene") gælder for websiden og alle tilknyttede sider, som er forbundet af Cobiro

Ved at klikke på knappen "Jeg accepterer" eller "Betal" under ordreprocessen eller ved at underskrive en ordreformular, der henviser til disse brugsvilkår ("Aftalen"), accepterer du vilkårene for denne aftale og enhver relevant ordre. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk instans, tilkendegiver du, at du har bemyndigelse til at binde denne instans til denne aftale, i hvilket fald udtrykkene "Kunde", "Dig" eller "Dine" henviser til denne instans. 

1. Introduktion

Cobiro A/S, en virksomhed beliggende i Danmark (CVR-nummer 37518336) med registreret kontor på Esplanaden 8A, 1263 København K, Danmark (“Cobiro” eller “vi”) forsyner dig med Cobiro-tjenesterne som beskrevet i enhver Ordre, der accepteres af dig (“Tjenesterne”). Enhver Ordre omfatter alle vilkår og betingelser i denne Aftale og er desuden omfattet heri ved henvisning. I tilfælde af konflikter mellem denne Aftale og en Ordre vil vilkårene i denne Aftale være styrende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet andetsteds i Ordren. Cobiros forpligtelser med hensyn til Tjenesterne er afhængige af Kundens overholdelse af sine betalinger og andre forpligtelser som angivet heri. Kunden anerkender at en manglende evne til at opfylde sådanne forpligtelser kan påvirke Cobiros levering af Tjenesterne. 

2. Licens og ejerskab

Cobiro giver hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset, genkaldelig ret til at bruge Tjenesterne indenfor abonnementsperioden som angivet i en Ordre, udelukkende til dine egne interne forretningsformål og i henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Hvis din Ordre forsyner et specifikt antal brugere, er din licens til at bruge Tjenesterne begrænset til det specificerede antal brugere. 

Alle rettigheder, som ikke er tildelt dig udtrykkeligt, er forbeholdt Cobiro og deres licensorer. Du kan ikke tilgå Tjenesterne med henblik på at overvåge deres tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet eller for enhver anden form for benchmarking, baglænskonstruktion eller andre konkurrenceorienterede formål. Du må ikke (i) licensere, underlicensere, sælge, videresælge, overføre, tildele, distribuere eller på anden måde foretage kommerciel udnyttelse af eller dele Tjenesterne eller enhver anden form for retsbeskyttet Cobiro-teknologi, der bruges til leveringen af Tjenesterne (herunder software, hardware, processer, know-how, algoritmer, teknikker, designs og andre materielle eller immaterielle tekniske materialer eller informationer) (“Cobiro-teknologien”); (ii) ændre eller fremstille afledte værker baseret på Tjenesterne eller Cobiro-teknologien; (iii) indlejre Tjenesterne som en "iframe" eller "frame" fra en anden applikation; eller (iv) baglænskonstruere eller tilgå Tjenesterne for at (a) bygge et konkurrerende produkt eller tjeneste, (b) bygge et produkt med brug af ideer, egenskaber eller grafik, der minder om dem der er relateret til Tjenesterne eller (c) kopiere nogen ideer, egenskaber, funktioner eller grafik fra Tjenesterne. 

Du må kun bruge Tjenesterne til dine interne forretningsformål og må ikke: (i) sende eller lagre materiale, der indeholder softwarevira, orme, trojanske heste eller anden skadelig computerkode, filer, scripts, agenter eller programmer; (ii) foretage indgreb i eller forstyrre ydeevneintegriteten for Tjenesterne eller dataene indeholdt heri eller Cobiros tjenester, servere eller netværk; (iii) forsøge at opnå uautoriseret adgang til Tjenesterne eller deres relaterede systemer eller netværk; eller (iv) foretage handlinger der påfører Cobiros infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning. Cobiro vil være berettigede til at justere omfanget af Tjenesterne og den underliggende tekniske infrastruktur for at afspejle den kontinuerlige udvikling af Tjenesterne og tekniske fremskridt. 

Du anerkender og accepterer at Tjenesterne ikke må deles eller bruges af mere end én enkeltperson, medmindre (og udelukkende i det omfang at) Ordren tillader deling indenfor din interne organisation. Den korrekte tildeling af brugernavn og adgangskoder til Tjenesten samt overholdelse af alle vilkårene i denne Aftale og Ordre er dit ansvar. Du er ansvarlig for at sørge for, at dine brugernavne, adgangskoder og konti er fortrolige. Brugernavne og adgangskoder må ikke deles med mere end én enkeltperson. 

Cobiro alene (og deres licensorer, der hvor det er relevant) ejer alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, servicemærker, varenavne, rettigheder til know-how, databaserettigheder, designrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller lignende former for beskyttelse, som måtte opstå af enhver form overalt i verden, uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede og inklusive ansøgninger om tildeling af denne form for rettigheder (“Intellektuelle ejendomsrettigheder”) i og til Tjenesterne og Cobiro-teknologien samt alle afledninger, forslag, ideer, forbedringsforslag, tilbagemeldinger, anbefalinger eller andre informationer opgivet af dig eller enhver anden part med relation til Tjenesterne og alle indsamlede målinger, data og tendenser sammenfattet af Cobiro. Denne Aftale er ikke et salg og tildeler ikke dig nogen ejerrettigheder relateret til Tjenesterne eller Cobiro-teknologien. 

3. Kundeforpligtelser

Du er alene ansvarlig for al tekst, logoer og billeder (“Kundeindhold”), alle annoncer og enhver webside, der kan nåes fra annoncerne, som er genereret ved brug af Tjenesterne. Du tilkendegiver hermed at (i) du har alle nødvendige rettigheder til at publicere Kundeindholdet og skabe eller få skabt annoncer, (ii) enhver form for Kundeindhold du leverer er og skal være nøjagtigt, fuldstændigt og aktuelt og (iii) alt  

Kundeindhold er i overensstemmelse med kravene, som er fastsat af Google, Microsoft, Facebook og ethvert andet annoncenetværk (samlet kaldet “Annoncenetværkene”) på deres respektive websider med henblik på Google Ads, Microsoft adCenter, Facebook-annoncer og lignende programmer (samlet kaldet “Annoncenetværksprogrammerne”), herunder varemærkebestemmelser, redaktionelle retningslinjer og kreative begrænsninger, som er angivet heri og inklusive andre websider og programmer, som kan være inkluderet i Tjenesterne fra tid til anden. 

Du giver hermed Cobiro fuldmagt til at tillade, at Kundeindhold og annoncer bliver publiceret via netværket af markedsføringskanaler, som er drevet af Annoncenetværkene samt ethvert andet virksomhedsnetværk, som kan være inkluderet i Tjenesterne fra tid til anden, og deres netværk af deltagende websider og andre distributionskanaler. 

Ydermere tilkendegiver, garanterer og lover du overfor Cobiro og deres leverandører, at (a) du til enhver tid overholder alle gældende love, (b) du ikke vil generere eller opfordre andre til at generere automatiserede eller svigagtige indtryk af eller klik på annoncer på et vilkårligt Annoncenetværk, (c) du er ansvarlig for at erhverve og vedligeholde konti til brug med Annoncenetværksprogrammerne, og (d) dine annoncer på ingen måde promoverer ulovlig eller svigagtig forretningsvirksomhed indenfor den jurisdiktion, hvor annoncerne vises. 

4. Kundedata

Cobiro ejer ikke nogen søgeordsdata, betalte søgekampagner eller materiale, som du indsender til Tjenesterne indenfor den periode, hvor du bruger Tjenesterne (samlet kaldet "Kundedata"). Cobiro kan bruge Kundedata til at levere Tjenesterne, som kan omfatte behandling af dine Kundedata for at kunne levere Tjenesterne til dig, lagre eller oplagre Kundedataene for at du kan tilgå dem samt for at kunne videregive sådanne Kundedata til deres partnere. 

Selvom dine private Kundedata kun er tilgængelige for dig og personer som er udtrykkeligt godkendt af dig, bekræfter og accepterer du hermed at Cobiro har ret til at bruge dine Kundedata til at sammenfatte, analysere og overfor tredjeparter afdække indsamlede målinger, data og tendenser med hensyn til brugen af deres Tjenester, så længe, at sådanne målinger, data og tendenser ikke indeholder nogen unikke, identificerbare Kundedata. Ydermere anerkender og accepterer du at Cobiro kan blive tvunget til at videregive dine Kundedata til relevante myndigheder for at overholde anmodninger eller krav fra stat, retsvæsen eller politi med relation til Tjenesterne. I så fald vil Cobiro varsle Kunden rettidigt, der hvor det er muligt. 

Du har eneansvar for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, legitimiteten og forsvarligheden af Kundedataene. For at undgå tvivl anerkender og accepterer du, at alle data med relation til din brug af Tjenesterne, med undtagelse af Kundedataene, er ejet af Cobiro 

5. Tredjepartsforhold

Så længe du bruger Tjenesterne, kan du købe varer og/eller tjenester fra en tredjepart, der også kræver aktivitet og interaktion med dine Annoncenetværkskonti. Alle sådanne aktiviteter og alle vilkår, betingelser, garantier eller tilkendegivelser forbundet med sådanne aktiviteter foregår udelukkende mellem dig og den relevante tredjepart. Cobiro og deres licensorer har ikke noget ansvar, forpligtelse eller ansvar overfor en tredjepart, herunder enhver form for annullering af tredjepart af deres levering af varer eller tjenester til dig. 

Cobiro promoverer ikke nogen sider på internettet, som er forbundet gennem Tjenesterne eller nogen tredjepartsvarer eller tjenester, som er tilgængelige for dig eller på anden måde omfattet af Tjenesterne (herunder alle rapporteringsredskaber). Cobiro og deres licensorer er under ingen omstændigheder ansvarlige for (og de fraskriver sig hermed alt ansvar for) alle former for indhold, produkter, tjenester eller andre materialer på sådanne sider eller leveret af sådanne tredjeparter. 

6. Privatliv & fortrolighed 

Du accepterer vilkårene i Cobiros fortrolighedspolitik på https://cobiro.com/privacy-policy som kan vises på Cobiro-websiden (“Siden”), og som kan ændres af Cobiro efter rimeligt skøn fra tid til anden. Under denne Aftales løbetid kan informationer som er fortrolige eller retsbeskyttede blive delt imellem os, herunder, men ikke begrænset til: software, tekniske processer, formularer, kildekode, salgstal, udgifter, andre upublicerede finansielle informationer, produkt- og forretningsplaner, annonceindtægter, brugstal, annonceforhold, prognoser og markedsføringsdata (“Fortrolige informationer”). 

Bortset fra nedenstående tilfælde skal ingen af os videregive den andens parts Fortrolige informationer til nogen udover vores medarbejdere eller leverandører, som har behov for at kende til sådanne informationer i forbindelse med denne Aftale, og som er bundet af skriftlige aftaler for at beskytte fortroligheden af sådanne informationer. Vi vil begge meddele vores medarbejdere og leverandører om deres fortrolighedsforpligtelser herunder. 

Fortrolige informationer inkluderer ikke informationer, som den modtagende part (i) ved afsløringstidspunktet kan påvise er eller derefter bliver offentligt domæne gennem en kilde, som er en anden end den modtagende part, (ii) var kendt for den modtagende part ved afsløringstidspunktet, (iii) er uafhængigt udviklet af den modtagende part eller (iv) som efterfølgende bliver opgivet af en tredjepart, der ikke er underlagt en fortrolighedsforpligtelse overfor den forsynende part. 

7. Betaling og gebyrer

Du skal betale alle gebyrer for din konto i henhold til vilkårene for gebyrer og fakturering i den relevante Ordre. Du kan vælge at betale månedligt eller årligt. Hvis du vælger at betale årligt, kan du opnå en væsentlig rabat. Du kan annullere den aktuelle Ordre når som helst. Cobiro fakturerer og hæver pengene for Tjenesterne på forhånd. Alle betalingsforpligtelser er ikke-annullerbare og ikke-refunderbare. 

Som en betingelse for at tilmelde dig Tjenesterne skal du forsyne Cobiro med et gyldigt kredit- eller betalingskort, SEPA direct debit eller automatisk bankafstemning. Du tilkendegiver at du har bemyndigelse til at angive alle kreditkortoplysninger eller bankkontooplysninger du bruger til at tilmelde dig Tjenesterne. Cobiros gebyrer er eksklusiv alle skatter, afgifter eller gebyrer som toldmyndighederne påfører og du er ansvarlig for betaling af alle sådanne skatter, afgifter eller gebyrer. 

Cobiro forbeholder sig retten til at suspendere Tjenesterne, hvis du er bagud med betaling af gebyrerne for en Ordre. Forsinkede fakturabetalinger pålægges en rente på 1,5% pr. måned på enhver udestående saldo eller den maksimale sats som loven tillader, det der er mindst, samt alle indkrævelsesudgifter. Du vil fortsat blive faktureret for Tjenesterne under enhver suspenderingsperiode. Hvis du påbegynder en annullering af denne Aftale, bortset fra tilfælde af materielle aftalebrud begået af Cobiro, vil du være forpligtet til at betale udestående saldo på din konto for den aktuelle bindingsperiode som beskrevet i Ordren. Du accepterer at Cobiro kan belaste dit kreditkort for sådanne ubetalte gebyrer og på anden måde fakturere dig for sådanne ubetalte gebyrer. 

8. Periode og afvikling

Denne Aftale påbegyndes på den tidligste af to datoer, enten den hvor du indstiller din konto til Tjenesterne eller den dato der er angivet i Orden, og skal fortsætte, så længe Ordren er aktiv. Enhver afbrydelse af din betaling eller andre materielle forpligtelser vil blive anset for at være et materielt brud på denne Aftale. Ved enhver form for brud af denne type kan Cobiro afvikle denne Aftale, uden at deres muligheder for at søge andre løsninger begrænses. 

Følgende sektioner overlever ethvert udløb eller enhver annullering af denne Aftale: 4, 6, 7, 8, 11 og 12. 

9. Repræsentationer & garantier 

Hver part tilkendegiver og garanterer, at de har juridisk bemyndigelse til at indgå i denne Aftale. Cobiro tilkendegiver og garanterer, at de vil levere Tjenesterne på en måde, som er i overensstemmelse med relevante industristandarder. 

10. Ansvarsfraskrivelse for garantier

COBIRO TILKENDEGIVER ELLER GARANTERER IKKE AT (A) BRUGEN AF TJENESTERNE VIL VÆRE SIKKER, RETTIDIG, UAFBRUDT, FULDSTÆNDIG, FEJLFRI ELLER FUNGERE I KOMBINATION MED ENHVER ANDEN FORM FOR HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEM ELLER DATA, (B) TJENESTERNE KOMMER TIL AT OPFYLDE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, ELLER AT PRODUKTERNE, TJENESTERNE, INFORMATIONERNE, KUNDEEMNERNE ELLER ANDET MATERIALE, DER ER KØBT ELLER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE KOMMER TIL AT OPFYLDE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER. TJENESTERNE LEVERES TIL DIG "SOM DE ER", UNDTAGEN DER HVOR ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET. ALLE TILKENDEGIVELSER OG GARANTIER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE, ANGIVNE, LOVBESTEMTE ELLER FREMSTÅR I ANDRE FORMER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER ANTYDET GARANTI FOR HANDELSMÆSSIG KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE VIRKNING, ER HERMED FRASAGT ETHVERT ANSVAR FOR COBIRO OG DERES LICENSORER I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER.

11. Begrænsning af ansvar

DET SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR NOGEN AF PARTERNE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE BELØB, SOM FAKTISK ER BETALT AF OG/ELLER STÅR TIL FORFALD FRA DIG TIL COBIRO I TOLV-(12)- MÅNEDERSPERIODEN DER GÅR FORUD FOR DEN BEGIVENHED, DER  FORANLEDIGER ET ERSTATNINGSKRAV. INGEN AF PARTERNE OG/ELLER DERES LICENSORER SKAL HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, STRAFFENDE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE, UTILSIGTEDE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AF ENHVER TYPE (HERUNDER TAB AF DATA, AFKAST, FORTJENESTE, FORBRUG ELLER ANDRE ØKONOMISKE FORDELE) DER MÅTTE OPSTÅ PÅ BAGGRUND AF DENNE AFTALE, SELV HVIS DENNE PART ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Uafhængigt af det foregående vil intet i denne Aftale have til hensigt at begrænse nogen af parternes ansvar for svindel, dødsfald eller personlige skader forårsaget af deres uagtsomhed, ej heller noget andet ansvar, som en part ikke har ret til at begrænse eller udelukke som en sag indenfor gældende lovgivning. 

12. Generelt

Cobiro kan sende meddelelser via e-mail til din e-mailadresse, som er gemt i Cobiros kontoinformationer eller via skriftlig kommunikation sendt med almindelig post eller forudbetalt post til din adresse, som er gemt i Cobiros kontoinformationer. Du kan når som helst sende meddelelser til Cobiro via e-mail til info@cobiro.com, breve leveret af nationalt anerkendte ekspresleveringstjenester eller almindelig frankeret forudbetalt post til Cobiro, i alle tilfælde stilet til: Den administrerende direktør. Enhver meddelelse anses for at være sendt, når der er gået 48 timer efter afsendelse med brev eller post (hvis den sendes med almindelig post eller forudbetalt post) eller 12 timer efter afsendelse (hvis den sendes via e-mail). 

Denne Aftale bliver håndhævet i henhold til Danmarks love uden hensyn til modstridende lovgivninger i enhver jurisdiktion og alle tvister, retsskridt eller krav, der måtte opstå som følge af denne Aftale, vil udelukkende være underlagt København Byrets jurisdiktion. 

Hvis en bestemmelse i denne Aftale bliver dømt ugyldig eller ugennemførlig af en kompetent ret, da vil denne bestemmelse eller bestemmelser blive fortolket, så tæt på som muligt, for at afspejle hensigten med den ugyldige eller ugennemførlige bestemmelse eller bestemmelser, mens alle andre bestemmelser forbliver i fuld kraft og virkning. 

Ingen fælles virksomhed, partnerskab, ansættelsesforhold eller agenturforhold eksisterer mellem dig og Cobiro som følge af denne Aftale eller brug af Tjenesterne. 

Manglende evne fra nogen af parterne til at håndhæve en ret eller bestemmelse i denne Aftale udgør ikke en afgivelse af denne ret eller bestemmelse, medmindre det er skriftligt anerkendt og accepteret af parterne. 

Denne Aftale sammen med enhver relevant Ordre eller andre dokumenter, der henvises til heri, udgør hele aftalen mellem dig og Cobiro og erstatter alle tidligere eller samtidige forhandlinger, diskussioner eller aftaler, uanset om de er skriftlige eller mundtlige, mellem parterne vedrørende emnerne indeholdt heri.